Khamis, 29 November 2012

Perkataan Inggeris Lie mengelirukan?

It is no wonder that people will fear anyone who tells a lie. Ia bukanlah suatu keajaiban bahawa orang akan menakuti sesiapa sahaja yang bercakap bohong. Lie adalah perkataan jenis verb yang pada dasarnya mempunyai dua maksud utama iaitu tipu atau baring. Berhati-hati ye sebab bentuk-bentuknya berlainan seperti berikut:
 1. Perkataan lie yang bermaksud tipu mempunyai 5 bentuk iaitu to lie, lie, lied, lying, lies.
 2. Perkataan lie yang bermaksud baring mempunyai 6 bentuk iaitu to lie, lie, lay, lain, lying, lies.
Perhatikan bahawa lie tipu adalah perkataan jenis regular verb manakala lie baring adalah perkataan jenis irregular verb.

Jom kita belajar satu demi satu dan kita mulakan dengan perkataan lie yang bermaksud tipu.

Lie yang bermaksud tipu
Maksud perkataan lie boleh juga diterjemahkan sebagai bohong, fitnah, perdaya atau sebagainya.
 1. to lie bererti untuk menipu: The witness was charged because he tried to lie about the evidence. Saksi itu didakwa sebab dia telah cuba untuk menipu mengenai bukti itu.
 2. lie bermaksud menipu: I did not lie to you; I am not a lier! Saya tidak menipu awak; Saya bukan seorang penipu!
 3. lied bermaksud telah menipu: His fiancee lied to him by calling off their wedding. Tunangnya telah menipunya dengan membatalkan majlis perkahwinan mereka.
 4. lying bererti sedang menipu: Your cousin is lying to her lecturer about the assignment. Sepupu awak sedang menipu pensyarahnya tentang penugasan itu.
 5. lies bermaksud menipu dan digunakan hanya untuk pihak ketiga tunggal iaitu he dia, she dia atau it ia: Imagine a lawyer who frequently lies! Bayangkan seorang peguam yang sering menipu!
Lie yang bermaksud baring
Maksud perkataan lie boleh juga diterjemahkan sebagai terbaring, berada, terletak, tersimpan, atau sebagainya.
 1. to lie bererti untuk berbaring: The Technical Manager usually goes to the office lounge area to lie on the couch. Pengurus Teknikal biasanya pergi ke ruang tamu pejabat untuk berbaring di atas kerusi rehat.
 2. lie bermaksud berbaring: Don't lie here; this place is not clean. Jangan berbaring di sini; tempat ini tidak bersih.
 3. lay bermaksud telah berbaring: Being exhausted the leopard hunter lay under this tree. Disebabkan kepenatan pemburu harimau bintang itu telah berbaring di bawah pokok ini.
 4. lain bererti sudah berbaring (atau sudah berada): The mummy had lain in its tomb for 300 years. Mumia itu sudah berada di dalam makamnya selama 300 tahun.
 5. lying bermaksud sedang berbaring (atau sedang berada): Your pencil is lying on my table. Pensel awak sedang berada di atas meja saya.
 6. lies bermaksud terbaring; bentuk lies hanya boleh digunakan untuk pihak ketiga tunggal sahaja: The spy lies motionless after being shot in the head. Pengintip itu terbaring tidak bergerak setelah ditembak di kepala.
Phrasal verb dan idiom
Terdapat phrasal verb yang menggunakan perkataan lie iaitu lie down yang memberi maksud melakukan sedikit atau tidak melakukan apa-apa:
 1. The new security guard is lying down on the job. Pengawal keselamatan baru itu tidak melakukan apa-apa di dalam pekerjaannya.
Idiom popular yang menggunakan perkataan lie adalah lie low (atau lay low) yang bermaksud menyembunyikan diri, meredakan keadaan atau menyembunyikan sesuatu rancangan:
 1. The gangsters tried to lie low to avoid detection by the police. Samseng-samseng itu telah cuba meredakan keadaan untuk mengelakkan diri dari dikesan oleh pihak polis.
Keterangan lanjut mengenai regular verb, irregular verb serta bentuk-bentuk verb boleh didapati di dalam ebook Verb dan Tense Teacher Zack.