Jumaat, 14 Oktober 2011

Idiom (simpulan bahasa Bahasa Inggeris)

"Wah, tahniah kerana anda sudah mendapat cahaya mata." Jika difikirkan, ayat ini tidak masuk akal. Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya mata? Oh ye, cahaya mata adalah simpulan bahasa yang memberi maksud anak, kan? Oleh itu maksud sebenar ayat di atas adalah, "Wah, tahniah kerana anda sudah mendapat anak." Barulah ayat ini masuk akal, kan? Dalam Bahasa Melayu, frasa cahaya mata dipanggil simpulan bahasa. Dalam Bahasa Inggeris pun ada simpulan bahasa dan ia dipanggil idiom.

Apakah dia Idiom?
Idiom adalah sekumpulan perkataan (atau frasa) yang apabila digunakan memberi maksud yang berlainan dari maksud perkataan-perkataan individu yang terdapat di dalam frasa itu. Sebagai contoh, frasa over the moon jika ditafsir berdasarkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam frasa itu memberi maksud di atas bulan. Walau bagaimanapun, jika ditafsirkan sebagai idiom (simpulan bahasa Bahasa Inggeris) memberi maksud terlalu gembira.

Idiom hendaklah dihafal seolah-olah ia adalah satu perkataan yang bergabung dan ia mempunyai maksudnya yang tersendiri. Sebagaimana simpulan bahasa adalah penting dalam Bahasa Melayu, begitulah juga idiom dalam Bahasa Inggeris kerana ia sering diguna dalam perbualan seharian. Terdapat beratus idiom dalam Bahasa Inggeris. Marilah kita lihat beberapa contoh di sini. Insyaallah, kita akan belajar selainnya kemudian ye.

Contoh-contoh Idiom

around the clock - Memberi maksud sesuatu yang berlaku siang dan malam tidak henti-henti:
  • 7-Eleven opens around the clock. 7-Eleven buka tanpa henti (iaitu 24 jam).
  • I have to submit my report by tomorrow morning, so I'll be working around the clock until my report is finished. Saya terpaksa hantar lapuran saya pada pagi esok, maka saya akan bekerja tidak henti-henti sehingga lapuran saya siap.
  • The police always patrol around the clock. Pihak polis sentiasa meronda tanpa henti.
make up your mind - Memberi maksud membuat keputusan. Boleh juga guna make up my mind, make up his mind, make up our minds dan sebagainya.
  • Can you please make up your mind in choosing between these blue, red and white dresses? Bolehkah awak membuat keputusan dalam memilih antara pakaian biru, merah dan putih ini?
  • Quickly, make up your mind, will you? Cepatlah buat keputusan, boleh ke?
  • Its getting late, is he going to make up his mind or what! Dah lambat ni, adakah dia akan membuat keputusan atau tidak!
take a break - Memberi maksud berehat sebentar contohnya apabila sedang membuat sesuatu kerja atau sedang bersukan.
  • We have worked for 3 hours non-stop, let's take a break. Kita sudah bekerja selama 3 jam tanpa henti, jom berehat sebentar.
  • Do you drink coffee when you take a break? Adakah awak meminum kopi apabila awak berehat sebentar?
  • I would love to take a break but I've got too much work to do! Saya ingin sangat berehat sebentar tetapi saya ada terlalu banyak kerja yang perlu dibuat!