Rabu, 21 November 2012

On, On and on, On and off, On fire, On the rocks, On the blink

Wow, it feels great being on a mountain at dawn! Wah, terasa hebat berada di atas gunung pada waktu fajar! On adalah perkataan jenis preposition. Walaupun maksud asal perkataan on adalah di atas, ia mempunyai maksud dan penggunaan yang luas. On adalah diantara perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang paling sering diguna maka mempelajarinya adalah penting. Berikut adalah hanya segelintir dari maksud-maksud dan penggunaan perkataan on:
 1. kedudukan (di atas): on the table di atas meja, on my head di atas kepala saya.
 2. terlekat: on my back pada belakang saya, on the wall pada dinding.
 3. kiasan: on his fifth birthday pada ulang tahunnya yang kelima, stop reading on page two berhenti membaca pada mukasurat dua.
 4. masa atau waktu: on January 25 pada 25 January.
 5. berlaku sejurus selepas: on entering her house pada bila dia masuk ke rumah, on waking up pada bila bangun.
 6. penglibatan terhadap: have pity on them kesihanilah mereka.
 7. perbuatan terhadap sesuatu: a defamation on her suatu fitnah terhadap dia.
 8. membawa: I have no money on me Saya tidak membawa duit.
 9. melalui: online atas talian, on TV melalui TV.
 10. proses atau tujuan: on a quest di dalam pemburuan kuasa, on a journey di dalam perjalanan.
Perkataan on terdapat juga di dalam idiom seperti berikut:
 1. on and on bermaksud berterusan: The lecturer kept talking on and on. Pensyarah itu bercakap tanpa henti.
 2. on and off bermaksud berkelipan: The lights went on and off for no reason. Lampu berkelipan tanpa sebab.
Selain idiom, terdapat beberapa slang yang menggunakan perkataan on:
 1. on fire memberi maksud melakukan sesuatu dengan sungguh baik: Did you see him play his guitar last night? He was on fire! Adakah awak melihat dia bermain gitarnya malam tadi? Dia sungguh hebat!
 2. on the rocks bermaksud kesukaran terutamanya di dalam perhubungan rumah-tangga atau perniagaan: For months their marriage have been on the rocks so they are considering to get a divorce. Sudah berbulan rumah-tangga mereka menghadapi kesukaran maka mereka sedang mempertimbangkan untuk bercerai.
 3. on the blink bermaksud rosak: The air conditioner in the Human Resource Department is on the blink. Penyaman udara di Bahagian Sumber Manusia rosak.