Isnin, 19 November 2012

At, At the drop of a hat

Be sure to aim at the head. Pastikan untuk menyasarkan ke kepalanya. At adalah perkataan jenis preposition.

At boleh menunjukkan lokasi sesuatu kawasan.
 • Don't stand at the door. Jangan berdiri di kawasan pintu itu.
 • The computer programmer is at his computer. Pengatur cara komputer itu berada di komputernya.
At boleh menunjukkan kedudukan.
 • The hour hand is at 12. Jarum jam berada pada 12.
 • The movie is at the beginning. Penayangan gambar itu berada di permulaan.
At boleh memberi gambaran kehadiran.
 • My step son is at home. Anak tiri saya berada di rumah.
 • Winning the competition is at hand. Memenangi pertandingan berada di tangan.
At boleh memberi gambaran jumlah, kadar, darjah.
 • The car is travelling at high speed. Kereta itu sedang bergerak pada kelajuan yang tinggi.
 • His son-in-law bought the smart phone at a reasonable price. Anak menantunya telah membeli telefon pintar itu pada harga yang memadai.
At boleh menunjukkan tujuan, matlamat.
 • When you shoot, aim at the body. Apabila awak menembak, sasarkan ke badannya.
 • Look at the line while you walk. Pandang garisan itu apabila awak sedang berjalan.
At boleh memberi gambaran keadaan.
 • The patient is at ease. Pesakit itu sedang tenang.
 • After the fight ended they were at peace with each other. Selepas pergaduhan berakhir mereka berada di dalam keadaan aman diantara satu sama lain.
Terdapat juga idiom yang bermula dengan perkataan at iaitu at the drop of a hat. Idiom ini memberi maksud melakukan sesuatu dengan serta-merta (tanpa berfikir).
 • I will leave you at the drop of a hat if you hurt me again. Saya akan meninggalkan awak dengan serta-merta jika awak menyakiti saya lagi.
 • Be careful, he will kill you at the drop of a hat. Berwaspadalah, dia akan membunuh awak dengan serta-merta.