Ahad, 23 Disember 2012

Perkataan cook sebagai intransitive verb

Berikut adalah maksud-maksud perkataan cook sebagai intransitive verb:
 1. memasak: 
  1. The chef is cooking. Ketua tukang masak sedang memasak.
  2. My husband cooks quite well. Suami saya memasak dengan baik.
  3. I like to cook. Saya suka memasak.
 2. slang
  1. berlaku: What's cooking in town? Apa yang sedang berlaku di bandar?
  2. dipenuhi aktiviti dan keriangan: Kuala Lumpur cooks around the clock during New Year celebrations. Kuala Lumpur dipenuhi aktiviti dan keriangan sepanjang malam semasa perayaan Tahun Baru.
  3. melakukan sesuatu dengan hebat: The new artist really cooked last night. Artis baru itu benar-benar hebat semalam.
  4. didalam persediaan atau berlarutan: This project's proposal has been cooking for a year. Cadangan projek ini sudah berlarutan selama setahun.
Keterangan mengenai intransitive verb terdapat di dalam ebook Verb and Tense karya Teacher Zack.