Isnin, 17 Disember 2012

Pelajarilah perkataan Late

Late adalah perkataan jenis adjective yang mempunyai 3 bentuk iaitu late lambatlater lebih lambat dan latest paling lambat. Berikut adalah maksud-maksud serta cara penggunaan perkataan late sebagai adjective:
 1. berlaku sejurus selepas waktu yang sepatutnya:
  1. I am late for work. Saya lambat untuk bekerja.
  2. You are later than me. Awak lebih lambat dari saya.
  3. Hisham is the latestHisham adalah yang paling lambat.
 2. berlaku secara bersambungan ke waktu yang lanjut: I am not going out for lunch now because I had a late breakfast this morning. Saya tidak mahu keluar untuk makan tengahari sekarang sebab saya telah makan sarapan lambat pagi ini.
 3. berlaku di penghujung hari atau larut malam: There is a late action movie on TV tonight. Terdapat suatu penayangan filem aksi larut malam di TV malam ini.
 4. terkini:
  1. "...and now this is the late News Bulletin read by Zack Bruno". "...dan sekarang inilah Berita Ringkas terkini dibaca oleh Zack Bruno".
  2. Wow, she's wearing the latest fashion coat. Wah, dia sedang memakai kot fesyen terkini.
 5. yang baru menggantikan yang terkini: The late Attorney General went for a holiday in England. Peguam Negara yang baru digantikan oleh yang terkini telah pergi bercuti di England.
 6. baru meninggal dunia: The late professor was a humble man. Mendiang profesor adalah seorang yang merendah diri.
 7. berlaku pada masa yang lanjut didalam hidup: My marriage is considered a late marriage. Pernikahan saya dikira suatu pernikahan yang sudah lambat. (Takpelah, dah jodoh kan...)