Rabu, 31 Julai 2013

Disebabkan baik hati, isteri kahwin sepupu suami

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: Because of being kind, wife married husband's cousin.


Kind1 (bermaksud baik hati)

Perkataan Bahasa Inggeris kind sebagai adjective

Sebagai adjective, perkataan kind mempunyai tiga bentuk iaitu:
 1. kind - baik hati
 2. kinder - lebih baik hati
 3. kindest - paling baik hati
Contoh penggunaan perkataan kind sebagai adjective adalah kind person, kindest teacher, he is kinder than me, Ahmad is the kindest, atau sebagainya. Maksud kind sebagai adjective adalah:
 1. baik hati:
  1. Terima kasih untuk kata-kata baik hati anda. - Thank you for your kind words.
  2. Puan Junaidah baik hati terhadap haiwan. - Puan Juniaidah is kind to animals.
  3. Harun adalah orang yang paling baik hati saya pernah mengenali. - Harun is the kindest person I have ever met.
  4. Saya harap saya adalah lebih baik hati daripada dia. - I wish I am kinder than her.

Kind(bermaksud jenis)

Perkataan Bahasa Inggeris kind sebagai noun

Plural untuk perkataan kind adalah kinds. Contoh penggunaan perkataan kind sebagai noun adalah same kind, a kind of, different kind, a new kind of, atau sebagainya. Maksud kind sebagai noun dalam Bahasa Inggeris adalah:
 1. jenis:
  1. Terdapat pelbagai jenis perabut di sini. - There are many different kinds of furniture here.
  2. Itu adalah jenis fesyen yang baru dia sedang memakai. - That is a new kind of fashion she's wearing.
  3. Doktor itu adalah seorang yang jenis pelik. - The doctor is a strange kind of man.
  4. Adakah kucing awak jenis yang sama seperti kucing saya? - Is your cat the same kind as mine?
  5. Kain itu adalah jenis yang berwarna kehijau-hijauan. - The cloth is a kind of greenish color.

Perkataan Bahasa Inggeris kind dalam idiom

 1. kind of bermaksud agak
  1. Saya agak lapar. - I am kind of hungry.
  2. Johan agak comel. - Johan is kind of cute
 2. of a kind bermaksud jenis yang sama
  1. Siti dan Nur adalah jenis yang sama. - Siti and Nur are two of a kind.
  2. Abu, Mat dan Din adalah jenis yang sama. - Abu, Mat and Din are three of a kind.
 3. all kinds of bermaksud berbagai jenis
  1. Terdapat pelbagai jenis buku di sini. - There are all kinds of books here.
  2. Saya ada berbagai masalah. - I have all kinds of problems.