Isnin, 29 Julai 2013

Isu sosial menjadi semakin hangat pada masa kini

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: Social issues become increasingly heated in the present.


Perkataan Bahasa Inggeris issue sebagai noun

Plural untuk perkataan issue adalah issues. Maksud issue sebagai noun adalah:
 1. terbitan, keluaran: 
  1. Sudahkah awak mendapatkan terbitan terbaru majalah itu? - Did you get the latest issue of that magazine?
  2. Saya tidak mendapat terbitan surat khabar semalam. - I didn't get yesterdays issue of the newspaper?
  3. Keluaran setem terbaru memang cantik. - The new stamp issues are really nice.
 2. isu, perkara, persoalan: 
  1. Isu sosial pelajar terutamanya kes buli perlu dibanteras. - Social student issues mainly bullying cases need to be overcomed.
  2. Bolehkah saudara menyatakan kepada saya apakah isu sebenarnya. - Can you tell me what exactly is the issue?
  3. Peperangan di sekeliling dunia adalah perkara yang merunsingkan di masa kini. - War around the globe is a concerning issue today.

Perkataan Bahasa Inggeris issue sebagai verb

Sebagai verb, perkataan issue adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to issue - infinitive
 2. issue - base
 3. issued - past simple / past participle
 4. issuing - present participle
 5. issues - present simple
Maksud issue sebagai verb adalah:
 1. membekal: 
  1. Guru-guru sedang membekalkan kemeja-T sukan kepada murid-murid. - The teachers are issuing sports T-shirts to the students.
  2. Senjata automatik baru telah dibekalkan kepada pasukan-pasukan askar. - New automatic weapons were issued to the troops.
 2. menerbit: 
  1. Surat berita syarikat terbaru telah diterbitkan semalam. - The company's latest newsletter was published yesterday.
  2. Lia suka membeli contoh setiap setem keluaran baru. - Lia likes to buy samples of each new stamp issue.
 3. mengeluarkan: 
  1. Hari ini polis telah mengeluarkan waran penangkapan samseng Mat Agogo. - Earlier today police issued a warrant for the arrest of gangster Mat Agogo.
  2. Siaran akhbar mengenai waran penangkapan Mat Agogo juga telah dikeluarkan. - A press release about Mat Agogo's warrant of arrest was also issued.
  3. Bank Negara telah mengeluarkan wang kertas baru. - Bank Negara has issued new banknotes.
 4. mengalirkan:
  1. Lukanya yang dalam mengalirkan banyak darah. - The deep cut issued a lot of blood.
  2. Injap diperlukan untuk mengawal pengeluaran air. - A valve is needed to control the issue of water.

Frasa-frasa lazim Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan perkataan issue

 1. isu panas - hot issue
 2. isu sosial - social issue
 3. isu terbaru - new issue
 4. isu kebelakangan - back issue
 5. keluaran tahunan - annual issue
 6. isu global - global issue
 7. terbitan awam - public issue
 8. terbitan utama - primary issue
 9. isu kecemasan - emergency issue
 10. isu undang-undang - legal issue
 11. mengeluarkan permit - issue of permit
 12. terbitan syer - issue of share
 13. terbitan terhad - restricted issue
 14. terbitan asal - original issue