Sabtu, 27 April 2013

Apakah maksud perkataan 'anyways'?

Anyway
Anyway adalah perkataan jenis adverb yang memberi maksud:
 1. juga: 
  1. Whether you like it or not, I am going anyway. Tanpa mengira awak suka atau tidak, saya akan pergi juga.
  2. It was raining but we played football anyway. Ia sedang hujan tetapi kami bermain bola juga.
 2. apa pun:
  1. Anyway, we called another electrician to help us. Apa pun, kami telah menelefon juruelekrtik yang lain untuk menolong kami.
  2. Anyway, it's gone! Apa pun, ia sudah tiada!
Any way
Any way pula adalah frasa yang mengandungi dua perkataan iaitu any (adjective) dan way (noun). Frasa any way memberi maksud:
 1. dengan apa cara, mana-mana cara, mana-mana arah: 
  1. You can sing the song any way you like. Awak boleh menyanyikan lagu itu dengan apa cara yang awak suka.
  2. Choose any way convenient to you. Pilihlah mana-mana cara yang mudah untuk awak.
Anyways
Sejak kebelakangan ini perkataan anyways sering digunakan temasuk dalam TV dan movie Amerika. Ada yang berpendapat bahawa -s yang ditambah dibelakang perkataan anyway adalah untuk memajmukkan perkataan-perkataan lain yang serupa iaitu:

anyways = anyway + anyhow + anytime + anywhere + anywho

Walau bagaimana pun, perkataan anyways tidak wujud dalam perbendaharaan perkataan Bahasa Inggeris mahupun di dalam idiom atau slang. Oleh itu, ramai ahli-ahli bahasa antarabangsa berpendapat bahawa perkataan anyways tidak sepatutnya digunakan.