Jumaat, 5 April 2013

Is he through talking?

Is he through talking? Adakah dia telah habis bercakap? Berikut adalah penggunaan perkataan through:

Perkataan through sebagai preposition
 1. melalui: The fugitive crawled through this tunnel. Banduan pelarian itu telah merangkak melalui terowong ini.
 2. sepanjang: My cousin read the novel through the night. Sepupu saya telah membaca novel itu sepanjang malam.
 3. tidak berhenti, melintasi, melanggar: Mom drove through a red light. Ibu telah memandu melintasi lampu merah.
 4. disebabkan: That student succeeded through hard work. Murid itu telah berjaya disebabkan gigih berusaha.
Perkataan through sebagai adverb
 1. melalui: I opened the door and walked through. Saya telah membuka pintu dan berjalan melaluinya.
 2. dari mula hingga akhir: He read the book once through. Dia telah membaca buku itu sekali dari mula hingga akhir.
 3. hingga: The team drove through to their final destination. Kumpulan itu telah memandu hingga ke destinasi yang ditetapkan.
 4. menyelesaikan: Allow me to see the matter through. Izinkan saya menyelesaikan hal itu.
Perkataan through sebagai adjective
 1. berakhir:
  1. When will you be through with school? Bilakah awak akan mengakhiri persekolahan?
  2. I am through with him. Saya sudah tidak ada kena mengena dengan dia lagi.
  3. I am through as a teacher. Saya sudah tidak mahu menjadi seorang guru lagi.
  4. She was through with the project. Dia sudah menyelesaikan projek itu.