Jumaat, 19 April 2013

Were you born in February?

Perkataan: February
Sebutan betul: feb-yoo-er-ee
Sebutan salah: feh-brua-ry