Selasa, 23 April 2013

Pernahkah anda terlupa suatu surah Al-Quran?


Narrated Abdullah r.a: Diriwayatkan oleh Abdullah r.a:

The Prophet s.a.w said, "It is a bad thing that some of you say, 'I have forgotten such-and-such verse of the Qur'an', for indeed, he has been caused (by Allah) to forget it. Rasulullah s.a.w telah bersabda, "Ia adalah suatu yang tidak baik dimana sebahagian daripada kamu berkata, "Aku telah terlupa anu-dan-anu surah Al-Quran, kerana sesungguhnya, dia telah disebabkan oleh Allah untuk melupainya.

So you must keep on reciting the Qur'an because it escapes from the hearts of men faster than camels do." Oleh itu kamu mesti meneruskan membaca Al-Quran kerana ia terlepas daripada hati manusia lebih cepat daripada unta yang terlepas. 

Bukhari, volume 6, hadith 550 Bukhari, jilid 6, hadith 550