Khamis, 4 April 2013

Always do good deeds

Always do good deeds. Sentiasalah berbuat baik. Pelajarilah perkataan good.

Perkataan good sebagai adjective
Sebagai adjective perkataan good mempunyai tiga bentuk iaitu:
 1. good baik, elok
 2. better lebih baik
 3. best terbaik
Cara penggunaan perkataan good sebagai adjective adalah seperti good man, good health, better teeth, good name, best house, good reason, better news, good advice, atau sebagainya. Berikut adalah maksud-maksud perkataan good sebagai adjective:
 1. baik:
  1. Teacher Zack is a good man. Teacher Zack adalah seorang lelaki yang baik. (Perasan pulak dia ni..)
  2. There are more bad news than good news in the newspapers nowadays. Terdapat lebih berita buruk daripada berita baik di dalam suratkhabar masa sekarang.
 2. lebih baik:
  1. We need a better plan to win this battle. Kita memerlukan rancangan yang lebih baik untuk memenangi pertarungan ini.
  2. Mom felt better after the surgery. Ibu merasa lebih baik selepas pembedahan itu.
 3. terbaik:
  1. He is the best student in his class. Dia adalah murid terbaik dalam kelas.
  2. The best way to find happiness is to pray. Cara terbaik untuk mencari kebahagiaan adalah melalui solat.
Perkataan good sebagai noun
Sebagai noun, plural (majmuk) untuk perkataan good adalah goods.
 1. kebaikan: 
  1. What good will it do to me? Kebaikan apa yang akan ia buat untuk saya?
  2. I don't see any good in that. Saya tidak dapat melihat apa-apa kebaikan dalam perkara itu.
 2. baik: 
  1. To be good you must do good. Untuk menjadi baik anda hendaklah berbuat baik.
  2. To go to heaven you have to be good. Untuk ke syurga awak hendaklah menjadi baik.
 3. barang-barang, barangan: 
  1. Please carry the goods into the store. Sila angkat barang-barang itu ke dalam stor.
  2. You have to deliver the goods to the customer before tomorrow. Awak perlu menghantar barang-barang itu ke pelanggan sebelum esok.
  3. This is a top-quality cotton goods. Ini adalah barangan kapas berkualiti tinggi.
  4. That company sells canned goods and frozen goods. Syarikat itu menjual barangan bertin dan barangan beku.
Perkataan good sebagai interjection kata seru
 1. Good! Now we can all go home. Bagus! Sekarang kita semua boleh pulang.
Perkataan good di dalam idiom
 1. as good as bermaksud sebaik: My daughter can sing as good as Datuk Siti Nurhaliza. Anak perempuan saya boleh menyanyi sebaik Datuk Siti Nurhaliza. (Betul ke nie..)
 2. for good bermaksud selamanya: My friend's girlfriend left him for good. Teman wanita kawan saya telah meninggalkannya buat selamanya.
 3. but good bermaksud tetapi baik: The house is old but good. Rumah itu sudah lama tetapi baik.
 4. good and bermaksud baik dan: I'll do it when I am good and ready. Saya akan melakukannya apabila saya sudah baik dan bersedia.
 5. no good bermaksud tidak ada gunanya, membuang masa: It's no good arguing with him. Tidak ada gunanya bertengkar dengan dia.