Isnin, 17 Jun 2013

Saya amat ♥ bertemankan awak

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: I love being in your company.


Perkataan Bahasa Inggeris company sebagai noun
Plural (majmuk) untuk perkataan company adalah companies. Sebagai noun, maksud-maksud perkataan company adalah:
 1. sekumpulan:
  1. That is a company of farm workers. - Itu adalah sekumpulan pekerja ladang.
  2. A company of soldiers is on the way now. - Sekumpulan askar-askar sedang dalam perjalanan sekarang.
 2. syarikat: 
  1. That is my father's company. - Itu adalah syarikat ayah saya.
  2. The company secretary is retiring soon. - Setiausaha syarikat akan bersara tidak lama lagi.
  3. All three companies were declared bankrupt. - Ketiga-tiga syarikat telah diisytiharkan muflis.
 3. tetamu: We are having company for dinner. - Kami akan disertai tetamu untuk makan malam.
 4. bertemankan: I always enjoy his company. - Saya selalu seronok bertemankan dia.
 5. teman-teman: I don't like the company that she is with. - Saya tidak suka teman-teman yang bersamanya.
Perkataan Bahasa Inggeris company sebagai verb
Sebagai verb, perkataan company adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to company - infinitive
 2. company - base
 3. companied - past simple / past participle
 4. companying - present participle
 5. companies - present simple
Sebagai verb, perkataan company memberi maksud bergabung, digabungkan, menggabungkan, bersatu, disatukan, atau sebagainya, seperti berikut:
 1. to company: To company with the green team may not be a good choice. - Untuk bergabung dengan kumpulan hijau kemungkinan bukanlah suatu pilihan yang baik.
 2. company: We will company with them in this competition. - Kami akan bergabung dengan mereka dalam pertandingan ini.
 3. companied (past simple): That foundation companied with Tuan Ramli's organisation. - Penubuhan itu telah bergabung dengan organisasi Tuan Ramli.
 4. companied (past participle): We lost because our chess team had companied with the weakest chess players of that school. - Kami kalah sebab pasukan catur kami telah bergabung dengan pemain-pemain catur yang paling lemah daripada sekolah itu.
 5. companying: He is companying with me in this race. - Dia bergabung dengan saya dalam perlumbaan ini.
 6. companies: Somehow, Roslan companies with him in this race too. - Walau bagaimanapun, Roslan bergabung dengan dia dalam perlumbaan ini juga.
Company atau accompany?
Harap tidak keliru perbezaan diantara perkataan company (sebagai verb) dengan perkataan accompany yang sememangnya verb. Seperti yang ditunjukkan di atas, company memberi maksud bergabung. Accompany pula memberi maksud menemani, ditemani, atau sebagainya, seperti berikut:
 1. Would you like to accompany me to the library? - Sudikah awak menemani saya ke perpustakaan?
 2. Puan Mariam went to Bangladesh accompanied by her daughter. - Puan Mariam telah pergi ke Bangladesh ditemani oleh anak perempuannya.