Isnin, 3 Jun 2013

Come, let's talk.

Come, let's talk. - Jom, marilah kita berbual.

Perkataan talk sebagai verb
Sebagai verb, perkataan talk adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to talk - infinitive
 2. talk - base
 3. talked - past simple / past participle
 4. talking - present participle
 5. talks - present simple
Perkataan talk boleh memberi maksud cakap, bincang, sembang, bual, atau sebagainya.
 1. to talk
  1. Would you like to talk to me? - Mahukah awak bercakap dengan saya?
  2. No, I don't want to talk to you. - Tidak, saya tidak mahu bercakap dengan awak.
 2. talk
  1. Can I talk to you? - Bolehkah saya bercakap dengan awak?
  2. Sure, let's talk. - Sudah tentu, marilah kita berbual.
 3. talked
  1. (past simple)
   1. We talked about it last night. - Kami telah bercakap mengenainya malam semalam.
   2. I talked to the principal just now. - Saya telah bercakap dengan pengetua baru tadi.
  2. (past participle)
   1. They haven't talked to me yet. - Mereka belum bercakap dengan saya lagi.
   2. Yes, this matter will be talked about in the next meeting. - Ya, perkara ini akan dibincangkan dalam mesyuarat yang akan datang.
 4. talking
  1. We are bored and we are just talking. - Kami bosan dan kami hanya sedang berbual.
  2. I'm sorry, but are you talking to me? - Maafkan saya, tetapi adakah awak sedang bercakap dengan saya?
 5. talks
  1. I don't believe it, but this cat talks! - Saya tidak mempercayainya, tetapi kucing ini bercakap!
  2. The problem is that he talks while he eats. - Masalahnya adalah bahawa dia bercakap sambil dia makan.
Perkataan talk sebagai noun
Sebagai noun, perkataan talk memberi maksud:
 1. percakapan: A talk is an exchange of opinions. - Suatu percakapan adalah pertukaran pendapat.
 2. kuliah: There will be a talk about security tomorrow. - Akan ada suatu kuliah mengenai keselamatan esok.
 3. khabar angin: There is a talk of bankruptcy. - Terdapat khabar angin mengenai kemuflisan.
 4. perundingan: Peace talks were held between the US and Taliban. - Perundingan keamanan telah diadakan antara Amerika dan Taliban.