Sabtu, 8 Jun 2013

Can I help you? :)

Can I help you? - Bolehkah saya membantu awak?

Perkataan help sebagai verb
Sebagai verb, perkataan help adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to help - infinitive
 2. help - base
 3. helped - past simple / past participle
 4. helping - present participle
 5. helps - present simple
Perkataan help boleh memberi maksud tolong, menolong, ditolong, bantu, membantu, atau sebagainya. Berikut adalah penggunaan perkataan help:
 1. to help
  1. Please ask him to help me fix this computer. - Harap minta dia menolong saya memasang komputer ini.
  2. Did you come to help us paint? - Adakah awak datang untuk menolong kami mengecat?
 2. help
  1. Could you help me push this table? - Bolehkah awak menolong saya menolak meja ini?
  2. Please help me with the groceries. - Harap tolong saya dengan barang-barang runcit itu.
 3. helped
  1. (past simple)
   1. That man helped saved my life. - Orang itu telah menolong menyelamatkan nyawa saya.
   2. Those boys helped the drowning woman. - Budak-budak lelaki itu telah menolong wanita yang kelemasan itu.
  2. (past participle)
   1. You could have helped if you wanted to. - Awak sepatutnya boleh menolong jika awak menghendaki.
   2. Dad should have helped me first. - Ayah sepatutnya telah menolong saya dahulu.
 4. helping
  1. Are you helping him with the counting? - Adakah awak sedang menolong dia dengan pengiraan itu?
  2. Will Sarimah be helping you today or tomorrow? - Adakah Sarimah akan menolong awak hari ini atau esok?
 5. helps
  1. I hope this helps. - Saya harap ini dapat menolong.
  2. She helps me with my homework every week. - Dia menolong saya dengan kerja sekolah saya setiap minggu.