Jumaat, 31 Mei 2013

The new clerk seems like a shy girl

The new clerk seems like a shy girl. - Kerani baru itu kelihatan seolah-olah seperti seorang gadis yang pemalu.

Perkataan seem sebagai verb
Sebagai verb, perkataan seem adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to seem - infinitive
 2. seem - base
 3. seemed - past simple / past participle
 4. seeming - present participle
 5. seems - present simple
Perkataan seem boleh memberi maksud kelihatan, seolah-olahnya, nampaknya, atau sebagainya. Berikut dalah penggunaan perkataan seem:
 1. to seem
  1. He appears to seem friendly. - Dia kelihatan seolah-olah peramah.
  2. To seem intelligent is not a good idea right now. - Untuk kelihatan seolah-olahnya pandai bukan suatu idea yang baik sekarang.
  3. I kept quiet because I do not want to seem arrogant. - Saya berdiam diri sebab saya tidak mahu kelihatan sombong.
 2. seem
  1. Hey Rosnah, you seem tired. - Hai Rosnah, awak kelihatan seolah-olah kepenatan.
  2. I can't seem to sing this song properly. - Saya seolah-olah tidak dapat menyanyikan lagu ini dengan betul.
  3. They seem to be nervous. - Mereka kelihatan seolah-olah gemuruh.
 3. seemed
  1. (past simple)
   1. It seemed like a good idea a while ago. - Ia kelihatan seolah-olah suatu idea yang baik sekejap tadi.
   2. The smile on his face seemed to indicate that he knew the answer. - Senyuman di mukanya kelihatan seolah-olahnya menunjukkan bahawa dia mengetahui jawapannya.
   3. You seemed happy earlier today. - Awak kelihatan gembira dipermulaan hari ini.
  2. (past participle)
   1. It should have seemed easy but it's not. - Ia sepatutnya kelihatan seolah-olahnya mudah tetapi ia tidak.
   2. I could have seemed friendly but I didn't want to. - Saya boleh kelihatan seolah-olahnya peramah tetapi saya tidak mahu.
   3. The doctor appeared to have seemed not knowledgeable at all. - Doktor itu kelihatan seolah-olahnya tidak berpengetahuan langsung.
 4. seeming
  1. Oh my, those words had a seemingly magical effect! - Amboi, kata-kata itu seolah-olahnya mempunyai kesan yang ajaib!
  2. He looked surprised, seemingly failing to recognize his own sister. - Dia nampak terkejut, kelihatan seolah-olahnya tidak dapat mengenali adik perempuannya sendiri.
  3. She stood seemingly irresolute. - Dia berdiri kelihatan seolah-olahnya teragak-agak.
 5. seems
  1. It seems like 30 years back. - Ia kelihatan seolah-olahnya seperti 30 tahun lepas.
  2. I know the Director seems reluctant to sign it. - Saya tahu Pengarah kelihatan seolah-olahnya keberatan untuk menandatanganinya.
  3. Wow, he seems like a loving and caring man. - Aduh, dia kelihatan seolah-olahnya seperti seorang lelaki yang pengasih dan penyayang.