Rabu, 1 Mei 2013

Masalah ayat yang dipanggil comma splice

Lihat ayat berikut:

The curtain is beautiful, its material is made of cotton and nylon.
Cara penggunaan koma dalam ayat di atas dipanggil comma splice. Comma splice terjadi apabila koma diletakkan diantara dua independant clause (klausa yang dengan sendirinya adalah ayat yang lengkap). Comma splice adalah suatu kesalahan.

Terdapat tiga cara untuk membetulkan kesalahan comma splice:
 1. Gunakan sesuatu perkataan sebagai connector, contohnya perkataan and, or, but, atau sebagainya:
  The curtain is beautiful and its material is made of cotton and nylon. atau
  The curtain is beautiful, and its material is made of cotton and nylon.

 2. Gunakan semicolon, iaitu:
  The curtain is beautiful; its material is made of cotton and nylon.

 3. Pisahkan klausa-klausa dan jadikan ayat-ayat yang lengkap:
  The curtain is beautiful. Its material is made of cotton and nylon.