Rabu, 25 September 2013

Cara menunjukkan hal milik dalam ayat Bahasa Inggeris

Untuk menunjukkan hal milik (possessive case), gunakan possessive adjective. Berikut adalah senarai possessive adjective:
 1. my book - buku saya
 2. your book - buku awak
 3. his book - buku dia (maskulin)
 4. her book - buku dia (feminin)
 5. its book - buku ia
 6. our book - buku kami
 7. your book - buku kamu (semua)
 8. their book - buku mereka
Possessive adjective wajib diikuti object iaitu noun. Perhatikan di bawah bahawa di mana saja possessive adjective berada dalam ayat Bahasa Inggeris, ia mesti diikuti oleh object:
 1. My book is on the table. - Buku saya berada di atas meja.
 2. Did you drive your car to the office today? - Adakah awak memandu kereta awak ke pejabat hari ini?
 3. Is that their teacher? - Adakah itu guru mereka?
Selain perkataan noun, object kepada possessive adjective boleh juga terdiri daripada frasa noun, contohnya:
 1. Siti misses her late father. - Siti merindui arwah ayahnya.
 2. The thief stole our favorite CD collection. - Pencuri itu telah mencuri koleksi CD kegemaran kami.
 3. I like its long and curly hair. - Saya suka rambutnya yang panjang dan kerinting.
Ingat, untuk menunjukkan hal milik (possessive case) dalam ayat Bahasa Inggeris, gunakan possessive adjective dan pastikan ia diikuti object (perkataan atau frasa noun).