Selasa, 24 September 2013

Apabila membina ayat Bahasa Inggeris, fikirkan subject dan object

Pada suatu masa dahulu Teacher Zack pernah menonton movie Hollywood yang berjudul The King And I. Teacher Zack pernah juga menonton sitcom Singapura yang berjudul Maggie And Me. Bertahun-tahun telah berlalu dan Teacher Zack tak fikir pun mengenai tajuk-tajuk ini. Walau bagaimanapun, sejak Teacher Zack mendalami Bahasa Inggeris baru-baru ini, Teacher Zack mendapati seolah-olah ada sesuatu yang tak kena pada tajuk-tajuk ini.

Soalnya adalah kenapakah tajuk The King And I menggunakan perkataan I sedangkan tajuk Maggie And Me menggunakan perkataan me? Yang manakah betul, penggunaan I atau me? Jawapannya adalah kedua-duanya betul menurut penggunaannya dalam ayat. Lihat contoh-contoh ayat di bawah:

  • The King and I are friends. - Raja dan saya adalah sahabat.
Penggunaan I dalam ayat di atas adalah betul sebab I digunakan sebagai subject.

  • They know the King and me. - Mereka mengenali Raja dan saya.
Penggunaan me dalam ayat di atas adalah betul sebab me digunakan sebagai object.

  • Maggie and I love mom. - Maggie dan saya menyayangi ibu.
Penggunaan I dalam ayat di atas adalah betul sebab I digunakan sebagai subject.

  • The man looked at Maggie and me. - Lelaki itu memandang Maggie dan saya.
Penggunaan me dalam ayat di atas adalah betul sebab me digunakan sebagai object.

Ingat, apabila membina ayat Bahasa Inggeris, fikirkan subject dan object.