Sabtu, 5 Januari 2013

Ketahuilah perkataan From

From adalah perkataan jenis preposition. Berikut adalah maksud-maksud perkataan from:

  1. menunjukkan lokasi asal: That train travelled south from Kedah. Keretapi itu menuju ke selatan dari Kedah.
  2. menunjukkan permulaan jangkamasa: He became a teacher from 1998 to 2012. Dia telah menjadi guru dari 1998 hingga 2012.
  3. menunjukkan jarak diantara dua tempat atau perkara: The valley is 3 km from here. Lembah itu berada 3 km dari sini.
  4. menunjukkan jumlah yang lebih rendah: The apparels are priced from RM10 to RM75. Pakaian-pakaian itu berharga dari RM10 ke RM75.
  5. menunjukkan asalan: That drawing is painted from life. Lukisan itu dilukis dari kehidupan.
  6. disebabkan oleh: My friend is exausted from his walk to the stadium. Kawan saya terlalu letih disebabkan oleh perjalanannya ke stadium.