Rabu, 9 Oktober 2013

Cara merujuk kepada noun secara umum

Cara merujuk kepada noun secara khusus telah diterangkan di sini. Untuk merujuk kepada noun secara umum, anda boleh menggunakan uncount noun atau plural noun tanpa determiner, contohnya:
  • Too much sugar is bad for your health. (uncount noun = sugar, health) - Terlalu banyak gula tidak elok untuk kesihatan anda.
  • Are women more intelligent than men? (plural noun tanpa determiner = women, men) - Adakah wanita lebih bijak daripada lelaki?
Selain menggunakan uncount noun atau plural noun tanpa determiner, anda boleh juga menggunakan determiner umum iaitu a, an, any, another, other.

Determiner a dan an hendaklah digunakan dengan singluar noun, contohnya:
  • An aeroplane crashed into a building. (determiner = a, an / singular noun = aeroplane, building) - Sebuah pesawat telah melanggar sebuah bangunan.
Determiner any hendaklah digunakan dengan singular noun atau uncount noun, contohnya:
  • You are allowed to take any book. (singular noun = book) - Anda boleh mengambil mana-mana buku.
  • Any meat is fine. (uncount noun = meat) - Mana-mana daging pun boleh.
Determiner another hendaklah digunakan dengan singular noun, contohnya
  • Can I have another balloon? (singular noun = balloon) - Bolehkah saya diberi satu lagi belon.
Plural (majmuk) untuk determiner another adalah other. Determiner other digunakan dengan plural noun, contohnya:
  • Zuriani and her other friends are here. (plural noun = friends) - Zuriani dan kawan-kawannya yang lain berada di sini.
Kesimpulan: Selain menggunakan uncount noun atau plural noun tanpa determiner untuk merujuk kepada noun secara umum, anda boleh juga menggunakan determiner a, an, any, another atau other.