Sabtu, 17 Ogos 2013

Perkhidmatan kereta sewa di kawasan Kampung Buaya Gangsa

Terjemahan tajuk dalam Bahasa Inggeris: Car rental service at Kampung Buaya Gangsa area.


Perkataan Bahasa Inggeris service sebagai noun

Plural untuk perkataan services adalah services. Contoh penggunaan perkataan service sebagai noun adalah a service, the service, another service, some services, all services, this service atau sebagainya. Maksud service sebagai noun adalah:
 1. perkhidmatan:
  1. Puan Diana suda berada dalam perkhidmatan syarikat ini selama 15 tahun. - Puan Diana has been in the company's service for 15 years.
 2. dalam operasi:
  1. Adakah bas-bas lama itu masih dalam operasi? - Are the old buses still in service?
 3. bahagian:
  1. Anda boleh mendapatkan maklumat di bahagian diplomatik pejabat ini. - You can get the information in the diplomatic service office.
 4. angkatan tentera:
  1. Rosli menyertai angkatan tentera sejurus selepas kolej. - Rosli joined the service right after college.

Perkataan Bahasa Inggeris service sebagai adjective

Contoh penggunaan perkataan service sebagai adjective adalah service elevator, service road, service entrance, service guarantee, service area, service industry, service stairs, service center atau sebagainya. Maksud service sebagai adjective adalah:
 1. perkhidmatan:
  1. Sila gunakan tangga perkhidmatan jika berlaku kebakaran. - Please use the service stairs in case of fire.
 2. susur:
  1. Saya telah menggunakan jalan susur untuk datang ke sini. - I used the service road to come here.
 3. pusat:
  1. Adakah awak telah menghantar kereta awak untuk diperbaiki di pusat servis? - Did you send your car for repairs at the service centre?

Perkataan Bahasa Inggeris service sebagai verb

Sebagai verb, perkataan service adalah jenis regular verb yang mempunyai lima bentuk iaitu:
 1. to service - infinitive
 2. service - base
 3. serviced - past simple / past participle
 4. servicing - present participle
 5. services - present simple
Contoh penggunaan perkataan service sebagai verb adalah please service, he serviced, I am servicing, being serviced, she services, was serviced, has been serviced atau sebagainya. Maksud service sebagai verb adalah:
 1. menyelenggara:
  1. Juruteknik telah datang untuk menyelenggara penghawa dingin. - The technician has come to service the air-conditioner.
 2. membantu:
  1. Bolehkah saya membantu anda? - Can I be of service to you?
 3. membayar faedah atas:
  1. Sudah tiga bulan syarikat ini tidak dapat membayar faedah atas pinjaman-pinjamannya. - It has been three months the company has not been able to service its loans.

Perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan perkataan service

 1. mutu perkhidmatan - service quality
 2. penyedia perkhidmatan - service provider
 3. Perkhidmatan Awam - Public Service
 4. unit perkhidmatan - service unit
 5. cukai perkhidmatan - service tax
 6. kawasan khidmat - service area
 7. kabel perkhidmatan - service cabel
 8. paip ke meter - service pipe
 9. talian khidmat - service line
 10. buku panduan servis - service manual
 11. tukar servis (badminton, ping pong) - service over
 12. sesalur bekal - service main
 13. bungkusan perkhidmatan - service parcel