Khamis, 14 Oktober 2010

Independent Clause (Klausa Bebas)

Kita telah bincang dalam catatan lepas mengenai simple sentence ayat mudah.

Selain simple sentence ayat mudah, terdapat dua lagi jenis ayat iaitu compound sentence ayat majmuk dan complex sentence ayat kompleks.

Walau bagaimana pun, sebelum kita boleh bincang mengenai jenis-jenis ayat ini, kita perlu bincang mengenai sejenis rangkai kata yang dipanggil clause klausa.

Clause Klausa adalah serangkai kata yang mengandungi subject subjek dan verb kata kerja.

Terdapat dua jenis clause klausa iaitu independent clause klausa bebas dan dependent clause klausa pautan.

Dalam catatan ini kita akan bincang mengenai independent clause klausa bebas.

Insya-Allah di masa hadapan kita akan bincang mengenai dependent clause klausa pautan pula.

Independent Clause Klausa Bebas

Independent clause klausa bebas adalah rangkai kata yang mendandungi subject subjek dan verb kata kerja serta mempunyai maksud ayat yang lengkap.

Lihat contoh-contoh berikut:
Ahmad fell. Ahmad terjatuh.
The window opened. Tingkap itu terbuka.
My chest hurt. Dada saya kesakitan.
Jika kita meneliti ayat-ayat di atas kita akan dapati bahawa ayat-ayat ini juga dipanggil simple sentence ayat mudah kerana kesemuanya mengandungi subject subjek dan verb kata kerja.

Ya, simple sentence ayat mudah sering dikenali sebagai rangkai kata yang mengandungi hanya satu independent clause klausa bebas.

Compound Sentence Ayat Majmuk

Beberapa independant clause klausa bebas boleh disambung dengan menggunakan coordinating conjunction kata hubung setara iaitu and dan, or atau, but tetapi, for untuk, nor tidak, so maka dan yet tetapi.

Lihat contoh ayat berikut:
Ahmad fell but he is not hurt. Ahmad terjatuh tetapi dia tidak cedera.
Ayat di atas mengandungi dua independent clause klausa bebas iaitu Ahmad fell Ahmad terjatuh dan he is not hurt dia tidak cedera yang telah disambung dengan coordinating conjunction kata hubung setara but tetapi.

Perlu dinyatakan di sini bahawa dua atau lebih independent clause klausa bebas yang disambung dengan menggunakan coordinating conjunction kata hubung setara dipanggil compound sentence ayat majmuk.

Berikut adalah contoh-contoh compound sentence ayat majmuk:
Suzy opened the door and I walked out. Suzy telah buka pintu itu dan saya berjalan keluar.
Stay away or I'll scream. Jauhkan diri atau saya akan menjerit.
Teacher didn't come so we went home. Guru tidak datang maka kami pulang ke rumah.
Setiap compound sentence ayat majmuk di atas mengandungi lebih dari satu independent clause klausa bebas yang telah disambung dengan menggunakan coordinating conjunction kata hubung setara.