Khamis, 7 Oktober 2010

Berbuallah Dengan Bijak

Alang-alang berbual, berbuallah dengan bijak. Kenapa?

Sebab dalam setiap perbualan tu ada perkara-perkara yang terselindung yang tak disedari.

Hanya orang yang sedar sahaja boleh belajar tatabahasa dan berkomunikasi dengan baik dan tepat, insyaallah.

Saya tak tahu apa nak panggil perkara-perkara yang terselindung ini tapi saya ingin memanggilnya Kelaziman Perbualan sebab perkara-perkara ini memang dah lazim cuma kita tak sedar saje.

Kita bincang sedikit di sini ye.


Gender Jantina
Raju shouted, "Mum, brother beat sister!". Raju menjerit, "Mak, abang pukul kakak!".
Sedar atau tidak, dalam hampir setiap perbualan kita sering merujuk kepada jantina iaitu lelaki atau perempuan.

Di dalam tatabahasa Inggeris jantina dipanggil Gender.

Terdapat dua Gender seperti berikut:
  1. Masculine Lelaki: Merujuk kepada ayat di atas, perkataan Raju Raju dan brother abang adalah Masculine.

  2. Feminin Perempuan: Merujuk kepada ayat di atas, perkatan Mum Mak dan sister kakak adalah Feminin.

Person Diri
As long as they haven't arrive, I shall wait for you here. Selagi mereka tidak tiba, saya akan tunggu awak di sini.
Terdapat tiga Person Diri dalam ayat, seperti berikut:
  1. First person Diri pertama: Diri yang bercakap. Merujuk kepada ayat di atas, diri yang bercakap adalah I Saya.

  2. Second person Diri kedua: Diri yang diajak bercakap. Merujuk kepada ayat di atas, diri yang diajak bercakap adalah you awak.

  3. Thid person Diri ketiga: Diri yang dicakap mengenainya. Merujuk kepada ayat di atas, diri yang dicakap mengenainya adalah they mereka.

Tense Masa
Siti said, "Nurlia came to school yestersday. She did not come today. I'm not sure if she will come tomorrow." Siti berkata, "Nurlia telah datang ke sekolah semalam. Dia tidak datang hari ini. Saya tidak pasti jika dia akan datang esok".
Apabila kita berbual, kita sering merujuk kepada masa yang dilakukan oleh sesuatu perbuatan.

Di dalam tatabahasa Inggeris, rujukan kepada masa yang dilakukan oleh sesuatu perbuatan dipanggil Tense.

Pada asasnya, terdapat tiga Tense seperti berikut:
  1. Past tense Masa lalu: Menggambarkan masa lalu. Merujuk kepada ayat di atas, perkataan came telah datang adalah Past tense.

  2. Present tense Masa kini: Menggambarkan masa kini. Merujuk kepada ayat di atas, perkataan come datang adalah Present tense.

  3. Future tense Masa hadapan: Menggambarkan masa hadapan. Merujuk kepada ayat di atas, perkataan will come akan datang adalah Future tense.

Terdapat lagi perkara-perkara yang lazim dalam perbualan selain Gender, Person dan Tense.

Insyaallah kita akan bincang mengenainya dimasa akan datang.

Exercise Latihan
He beat her yesterday. Dia telah memukulnya semalam.
Soalan:

Nyatakan perkataan-perkataan yang lazim dalam perbualan yang terdapat dalam ayat di atas.

Jawapan:

Gender (macsuline): He Dia
Gender (feminin): Her nya

Person (first): -tiada-
Person (second): -tiada-
Person (third): He Dia, her nya

Tense (Past): beat telah memukul
Tense (Present): -tiada-
Tense (Future): -tiada-