Rabu, 27 Oktober 2010

Apa Dia Noun?

Kita panggil seseorang dengan menggunakan namanya, contohnya Hassan.

Perkataan Hassan digelar nama kerana ia mempunyai ciri nama.

Perkataan walk berjalan tidak digelar nama kerana ia tidak mempunyai ciri nama tetapi sebaliknya ia mempunyai ciri perbuatan.

Begitu juga dengan perkataan tall tinggi yang tidak digelar nama kerana ia tidak mempunyai ciri nama tetapi sebaliknya ia mempunyai ciri sifat.

Dalam tatabahasa, perkataan-perkataan yang bercirikan nama tergolong dalam kelas perkataan yang dipanggil noun kata nama.


Noun Kata nama adalah kelas perkataan yang merujuk kepada nama.

Perkara-perkara berikut mempunyai nama-nama yang tergolong dalam kelas noun kata nama.
  • Kewujudan - yang hidup.
  • Kebendaan - yang tidak hidup.
  • Abstrak - yang diperolehi dari sifat, keadaan atau perbuatan.

Kewujudan
Yang dimaksudkan dengan kewujudan adalah perkara-perkara yang hidup yang dapat dilihat mahupun yang tidak dapat dilihat.

Kewujudan yang dapat dilihat termasuklah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Berikut adalah contoh nama-nama manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan
Nuraini Nuraini
doctor doktor
teacher guru
minister menteri
Bigfoot Bigfoot
horse kuda
fish ikan
bird burung
Cactus Kaktus
Burhead Bunga Sayur Air
Orchid Orkid
banana tree pokok pisang


Kewujudan yang tidak dapat dilihat pula termasuklah perkara-perkara seperti malaikat, jin dan kuman.

Berikut adalah contoh nama-nama malaikat, jin dan kuman yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

Malaikat Jin Kuman
Gabriel Jibril a.s.
Michael
Mikail a.s.
satan syaitan
ghost hantu
bacteria bakteria
virus virus


Kebendaan
Kebendaan adalah perkara-perkara yang tidak hidup yang dapat dilihat mahupun yang tidak dapat dilihat.

Kebendaan yang dapat dilihat termasuklah benda-benda yang diperbuat dari batu, logam dan kimia.

Berikut adalah contoh nama-nama batu, logam dan kimia yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

Batu Logam Kimia
stone batu
sand pasir
diamond ring cincin berlian
brick batu-bata
cement semen
building bangunan
road jalanraya
metal logam
coin duit syiling
gold ring cincin emas
car kereta
aeroplane kapalterbang
chemical kimia
soap sabun
medicine ubat
perfume minyak wangi


Penghasilan dari tumbuh-tumbuhan juga adalah kebendaan yang dapat dilihat.

Berikut adalah contoh nama-nama penghasilan dari tumbuh-tumbuhan yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

sugar gula
rice beras
clothing pakaian
wood kayu
rubber getah
tea tea
wheat gandum
curtain langsir
wooden table meja kayu
tyre tayar
coffee kopi
thread benang
pillow bantal
wooden chair kerusi kayu
rubber mat tilam getah


Seterusnya, kejadian semulajadi juga adalah kebendaan yang dapat dilihat.

Berikut adalah contoh nama-nama kejadian semulajadi yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

rain hujan
fire api
oceon lautan
mist embun
planet planet
mountain gunung
water air
star bintang
light cahaya


Kebendaan yang tidak boleh dilihat termasuklah benda-benda seperti vitamin, zat dan gas.

Berikut adalah contoh nama-nama vitamin, zat dan gas yang tergolong dalam kelas perkataan noun kata nama.

vitamin vitamin
Vitamin C Vitamin C
Vitamin D Vitamin D
mineral zat
Calcium Kalsium
Iodine Iodin
gas gas
Oxygen Oksigen
Hydrogen Hidrogen