Rabu, 19 Oktober 2011

Walk

Maksud Dan Penggunaan Perkataan Walk
Perkataan walk boleh digunakan sebagai verb atau noun. Walk juga terdapat di dalam beberapa phrasal verb dan idiom.

Bentuk Verb Perkataan Walk

Berikut adalah bentuk verb (verb form) untuk perkataan walk yang perlu dihafal.

 • infinitive - to walk untuk berjalan

 • base (root) - walk berjalan

 • past simple - walked telah berjalan

 • past participle - walked telah habis berjalan

 • present participle - walking sedang berjalan

 • present simple - walks berjalan

Harap tidak terkeliru diantara bentuk verb dan tense. Keterangan terperinci mengenai bentuk verb dan tense boleh didapati di dalam ebook Verb dan Tense InfoInggeris.

Walk Sebagai Verb
Berjalan:
 • He walks alone. Dia berjalan berseorangan.

 • Walk, don't run! Berjalan, jangan berlari!

 • Are you walking home today? Adakah awak akan berjalan ke rumah hari ini?

Menemani:
 • I'll walk you to your car. Saya akan menemani awak ke kereta awak.

 • He walked me home yesterday. Dia telah menemani saya ke rumah semalam.

 • Can you walk me to school? Bolehkah awak menemani saya ke sekolah?

Perlakuan yang tertentu:
 • After losing the game he walks in sadness. Setelah kalah dalam permainan itu dia berjalan dengan sedih.

 • I walked with pride after I won the competition. Saya berjalan dengan megah setelah memenangi pertandingan itu.

 • Stop walking in humiliation, straighten your back! Berhenti berjalan dalam kehinaan, tegakkan belakang anda!

Walk Sebagai Noun
Aksi berjalan:
 • Walking is good for you. Berjalan adalah baik untuk kamu.

 • That's not called running, that's called a walk! Itu bukan dipanggil berlari, itu dipanggil berjalan!

 • A walk is what you need. Berjalan adalah apa yang anda perlukan.

Cara berjalan:
 • She had a funny walk. Dia mempunyai cara berjalan yang lucu.

 • Huh, what an odd walk. Hah, cara berjalan yang pelik.

 • That's a limping walk. Itu cara berjalan yang tempang.

Aksi berjalan ke sesuatu tempat:
 • Let's take a walk at the park. Jom berjalan di taman.

 • They took a walk after lunch. Mereka berjalan selepas makan tengahari.

 • Would you like to take a walk? Inginkah awak berjalan?

Walk Sebagai Phrasal Verb
walk out - Memberi maksud meninggalkan secara tiba-tiba:
 • The Chairman walk out of the meeting. Pengerusi tiba-tiba keluar daripada mesyuarat.

 • Her father walked out when she was 12 years old. Ayahnya telah meninggalkannya semasa dia berumur 12 tahun.

 • Let's walk out from here! Jom keluar dari sini!

Walk Sebagai Idiom
from every walk of life atau from all walks of life - Memberi maksud dari setiap lapisan masyarakat atau dari semua lapisan masyarakat:
 • Her songs attract people from every walk of life. Lagu-lagunya menarik minat orang dari setiap lapisan masyarakat.

 • We interviewed people from all walks of life. Kami telah menemuramah orang dari semua lapisan masyarakat.