Khamis, 13 Oktober 2011

Please

Maksud Dan Penggunaan Perkataan Please

Menyenangkan atau mententeramkan:
 • These colours please the senses. Warna-warna ini menyenangkan deria-deria.

 • Does this music please you? Adakah muzik ini mententeramkan anda?

 • It pleases me that you are now married. Ia menyenangkan saya yang awak sudah berumah-tangga.


Sesuka hati atau menurut kehendak - perhatikan cara penggunaan please di dalam frasa as you please, what you please, where you please, when she pleases:
 • Don't come in and out as you please! Jangan keluar-masuk sesuka hati anda!

 • Do what you please. Buatlah sesuka hati awak.

 • Go where you please. Pergilah ke mana sahaja menurut kehendak awak.

 • She can come when she pleases. Dia boleh datang menurut kehendak dia.


Layanan yang memuaskan - perhatikan cara penggunaan please di dalam frasa to please:
 • The steward aimed to please me. Pramugara itu berhajat untuk memberi layanan yang baik kepada saya.

 • The minister knows how to please the public. Menteri itu tahu cara memberi layanan yang baik kepada orang awam.

 • I am trying to please you. Saya sedang mencuba untuk memberi layanan yang baik kepada awak.


Suruhan yang sopan - Perhatikan bahawa please boleh berada di permulaan dan akhir ayat:
 • Please pay attention. Sila ambil perhatian.

 • Pay attention, please. Sila ambil perhatian.

 • Please come here. Sila datang ke sini.

 • Come here, please. Sila datang ke sini.


Permintaan yang sopan - Perhatikan cara penggunaan please di dalam frasa if you please. Frasa if you please mesti berada di akhir ayat. Frasa if you please juga dipanggil idiom (simpulan bahasa) maka ia tidak boleh diubah. Sebaliknya, ia patut dianggap sebagai satu perkataan yang bergabung:
 • Dinner is ready, if you please. Makanan malam sudah sedia, dipersilakan.

 • Follow me, if you please. Ikut saya, dipersilakan.

 • This event will soon begin, if you please. Acara ini akan bermula sebentar lagi, dipersilakan.