Isnin, 11 Julai 2011

Bukan Kata Belakang Tapi Kata Depan

Dalam Bahasa Melayu perkataan seperti dalam, di, tepi, belakang dan sekeliling tergolong dalam kelas perkataan yang digelar kata sendi nama (atau kata depan).

Pelikkan? Kenapa digelar kata depan dan bukan kata belakang? Kalau difikirkan, kata depan selalu berada dihadapan kata nama, contohnya:


kata depan
kata nama
atas pokok atas pokok
tepi jalanraya tepi jalanraya
bawah meja bawah meja
sekeliling Ahmad sekeliling Ahmad


Di dalam Bahasa Inggeris kata depan digelar preposition.

Seperti juga di dalam Bahasa Melayu, preposition selalu berada di hadapan noun kata nama.

Jika jadual di atas diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris maka ia menjadi seperti berikut:


preposition
noun
on a tree on a tree
beside a road beside a road
under a table under a table
around Ahmad around Ahmad


Apakah Dia Preposition?

Preposition Kata depan adalah perkataan yang berada di hadapan noun kata nama untuk menggambarkan hubungan noun itu dengan perkataan lain di dalam ayat, contohnya:

 • The coffee spilled on the book. Kopi itu tertumpah di atas buku itu.
  (Preposition on di atas menggambarkan hubungan antara spilled tertumpah dan the book buku itu.)

 • This is a box for your toy. Ini adalah kotak untuk mainan awak.
  (Preposition for untuk menggambarkan hubungan antara box kotak dan your toy mainan awak.)

 • He walks beside my car. Dia berjalan sebelah kereta saya.
  (Preposition beside sebelah menggambarkan hubungan antara walks berjalan dan my car kereta saya.)


Terdapat hampir 150 preposition dalam Bahasa Inggeris antaranya adalah:

 • above di atas
 • after selepas
 • around sekeliling
 • at di
 • because kerana
 • before sebelum
 • behalf bagi pihak
 • behind belakang
 • below bawah
 • between antara
 • during semasa
 • except kecuali
 • for untuk
 • from dari
 • in dalam
 • inside di dalam
 • into ke dalam
 • near dekat
 • on atas
 • opposite menentang
 • outside luar
 • regarding mengenai
 • since sejak
 • than daripada
 • through melalui
 • to kepada
 • toward menghala
 • under di bawah
 • until sehingga
 • up ke atas
 • with dengan
 • without tanpa

  Preposition yang tersenarai di atas mengandungi hanya satu perkataan. Preposition jenis ini dipanggil simple preposition.

  Ada pula compound preposition yang mengandungi beberapa perkataan (preposition) yang digabungkan, contohnya:

  • in front of di hadapan
  • in between di antara
  • because of oleh kerana
  • on behalf of bagi pihak
    

  Apa Yang Di maksudkan Dengan Noun?

  Kita dah tahu bahawa preposition berada di hadapan noun. Yang dimaksudkan dengan noun termasuklah:

  • noun kata nama - house rumah, money duit, sky langit.

  • proper noun kata nama khas - Siti, Kuala Lumpur, Tsunami.

  • pronoun kata ganti nama - he dia, we kami, they mereka, it ia.

  • noun phrase frasa noun - a black cat seekor kucing hitam, water bottle botol air, my first teacher guru pertama saya.

  • gerund verb yang ditambah -ing untuk menjadi noun - coming datang, drinking minum, sleeping tidur.
   

  Contoh-contoh Ayat Preposition

  Subject + Verb
  Preposition
  Noun

  He drank
  Dia telah minum
  from
  dari
  my water bottle.
  botol air saya.

  Fauziah sits
  Fauziah duduk
  on
  di atas
  a large rock.
  sebuah batu besar.

  He locked the door
  Dia telah mengunci pintu
  before
  sebelum
  coming.
  datang.

  Can you walk
  Bolehkah awak berjalan
  behind
  di belakang
  me?
  saya?

  I was here
  Saya berada di sini
  since
  sejak
  yesterday.
  semalam.

  Drive
  Pandu
  towards
  menghala
  me!
  saya!

  Eat this medicine
  Makan ubat ini
  after
  selepas
  breakfast.
  sarapan.

  Mr. Chin felt better
  Mr. Chin berasa segar
  after
  selepas
  sleeping.
  tidur.

  Don't go there
  Jangan ke sana
  without
  tanpa
  Encik Johan.
  Encik Johan.

  Siti did not return
  Siti tidak kembali
  until
  hingga
  dawn.
  subuh.

  The sun is bigger
  Matahari lebih besar
  than
  dari
  the earth.
  bumi.

  Please wait
  Sila tunggu
  near
  dekat
  the entrance.
  pintu masuk.